header

Home

Welkom op de website van Fietsverkeersexamengouda !

Volg Fietsverkeersexamengouda nu ook op Twitter...


Verkeersexamen

Een verkeersexamen is een proef die per fiets wordt afgelegd in het verkeer. Deze test is bedoeld voor scholieren uit groep zeven of acht van de Nederlandse basisscholen. Er wordt dan een bepaald parcours uitgezet in de woonplaats, waar op bepaalde punten gecontroleerd wordt of de scholieren zich de regels hebben eigengemaakt en ook kunnen toepassen in de praktijk. De doelstelling van het examen is dat kinderen zich goed kunnen redden in het verkeer

examen

Oproep aan ouders: leer je kind meer in het verkeer!


Kinderen leren verkeersregels en veilig gedrag voor een groot deel door de ervaring die zij opdoen als ze lopend of fietsend aan het verkeer deelnemen. Ouders kunnen een belangrijk aandeel leveren in deze praktische verkeerseducatie door op zo veel mogelijk momenten met hun kinderen het verkeer in te gaan, goed voorbeeldgedrag te vertonen en hun kinderen te coachen in hun verkeersgedrag.